SK   EN
Aj my sme podnikatelia a ako investori sa spájame s inými podnikateľmi, ktorí majú víziu, talent a odhodlanie viesť svoje spoločnosti k dlhodobému úspechu.

Fungujeme ako spoločný podnikateľský projekt Michala Jablonku a Romana Čmelíka ako zakladateľov poradenskej spoločnosti Limerock Advisory a Teppa Kettulu z fínskej spoločnosti Aikagroup, ktorá pôsobí ako investor a poradca v oblasti inovácií a technológií. Michal a Roman sú skúsení transakční poradcovia a majú skúsenosti z oblasti private equity a start-upov. Teppo sa venuje riadeniu inovácií v skorých fázach rozvoja.

Spoločnostiam odovzdávame široké odborné skúsenosti a sieť kontaktov, aby sme podporili ich prevádzku a implementáciu podnikateľských konceptov. Máme víziu, sme zodpovední a transparentní v našich rozhodnutiach a činoch a to isté očakávame aj od portfóliových spoločností.