SK   EN

TEPPO KETTULA
Investment Director

Teppo Kettula je členom investičného výboru Limerock Fund Manager. Pracoval v rôznych pozíciách v spoločnostiach Ahlstrom (Švédsko) a Andritz (Rakúsko). Takisto pôsobil v diplomatickej službe ako obchodný atašé v Tokiu v rokoch 1992-1995 so zodpovednosťou za vedeckú a priemyselnú spoluprácu na univerzitnej, vládnej a podnikateľskej úrovni. Riadil industriálne projekty v segmentoch lesného hospodárstva, výroby, chemického priemyslu a v oblasti životného prostredia.

Riadil výstavbu viacerých priemyselných závodov vo Fínsku a v zahraničí. Medzi nimi bol aj najväčší fínsky investičný priemyselný projekt v Estónsku, podporený programom EU Tacis.

Teppo pracoval v Radiolinja-Elisa, významnom fínskom telekomunikačnom operátorovi ako manažér pre nové projekty. Tieto obsahovali spoluprácu s ázijskymi a japonskými partnermi, rovnako ako finančné plánovanie významných infraštruktúrnych investícií v súvislosti so sieťami 3G/UMTS, digitálnou TV a národným programom prenositeľnosti čísla.

Má viac než desať rokov skúsenosti s prípravou a budovaním národných a regionálnych inovačných systémov a rozvojových programov v rámci spoločnosti Technopolis, ktorá je najväčším verejne-obchodovateľným technologickým centrom v Európe. Pôsobil ako konzultant pri niekoľkých medzinárodných projektoch vedeckých a technologických parkov v Škandinávii, južnej Európe, juhovýchodnej Ázii, Afrike a Brazílii. Bol konzultantom pre rozvojové projekty OSN v Senegale a Ghane a v súčasnosti riadi Inovačné centrum v Botswane.

Študoval strojné inžinierstvo na Helsinskej univerzite a získal MBA na University of Wales.