SK   EN

Roman Čmelík
Investment Director

Roman je konateľom spoločnosti Limerock Fund Manager. Pred získaním mandátu na riadenie fondu v rámci iniciatívy JEREMIE budoval poradenskú spoločnosť Limerock Advisory a bol členom investičného výboru private equity fondu.

Roman je skúsený poradca pre súkromný a verejný sektor na sell a buy strane s históriou početných uzavretých transakcií a poradenských mandátov na Slovensku a v regióne. Jeho skúsenosti vychádzajú z praxe vo finančnom a poradenskom svete od roku 1997 a účasti na privatizáciách, podnikových transakciách, due diligence, oceňovaniach a pri poskytovaní poradenstva významným lokálnym a zahraničným investorom.

Roman vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a absolvoval semestrálne pobyty na University of Pittsburgh, USA (ekonómia, žurnalistika) a Georgetown University, Washington, DC, USA (Bryce Harlow Institute for Business and Government Affairs). Okrem toho zložil aj skúšky ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).