SK   EN

Michal Jablonka, PhD.
Investment Director

Michal je konateľom spoločnosti Limerock Fund Manager. Pred získaním mandátu na riadenie fondu v rámci iniciatívy JEREMIE budoval poradenskú spoločnosť Limerock Advisory a bol manažérom private equity fondu.

Pred tým, než spoluzakladal Limerock Advisory, Michal sa viac ako desať rokov venoval oblasti riadenia kreditného rizika a transakčného poradenstva.

V rámci svojej prechádzajúcej kariéry Michal pôsobil šesť rokov aj v rámci risk manažmetu segmentu Markets & Banking spoločnosti Citigroup / Citibank v Bratislave, kde bol ešte v roku 2002 menovaný členom úverového výboru banky. Ako neskorší riaditeľ oddelenia úverových analýz mal na zodpovednosti malý tím analytikov a riadenie procesu úverových odporúčaní týkajúcich sa viac ako miliardového portfólia veľkých lokálnych korporátov a finančných inštitúcií, štruktúrovanie transakcií a prideľovanie risk ratingov, riadenie klasifikovaných angažovaností, a pod. V rámci tejto pozície Michal prispel k viacerým zásadným lokálnym úverovým transakciám, akými boli napríklad upisovanie pozícií v rámci syndikovaných úverov, sekuritizácia retailových portfólií či dlhodobé akvizičné financovania.

Jeho predchádzajúce pracovné skúsenosti zahŕňajú pozície v rámci spoločnosti Deloitte, fondu rizikového kapitálu Slovak American Enterprise Fund ako aj niekoľko-mesačnú pracovnú skúsenosť o oblasti získvania zdrojov rizikového kapitálu v Južnej Kórei.

Michal je držiteľom titulu PhD z Masarykovej univerzity v Brne.