SK   EN
Vaše podnikateľské plány môžete zastať na nasledujúce adresy:


Telefón: Roman Čmelík: +421 948 455 774
Michal Jablonka: +421 914 320 062
Teppo Kettula: +358 40 566 3668

E-mail:

roman.cmelik@limerock.sk
michal.jablonka@limerock.sk
teppo.kettula@aikagroup.com


Právne informácie:
Obchodné meno: Limerock Fund Manager, s.r.o.
Sídlo: Planét 5
821 09 Bratislava , Slovenská republika
Kancelária: Paulínyho 8
811 02 Bratislava, Slovenská republika