SK   EN
Spoločnosť Limerock Fund Manager sa zameriava na investovanie do stredných a malých podnikov a poskytuje im rastový kapitál.

Poskytujeme riešenia v oblasti asset management, pričom nás Európsky Investičný Fond (www.eif.org) vybral a schválil na správu a riadenie ko-investičného equity fondu s cieľom spoločne s privátnymi investormi podporiť rast slovenských malých a stredných podnikov.

Veríme, že dlhodobé partnerstvo prispieva k tvorbe hodnoty na oboch stranách. Okrem rastového kapitálu prinášame takisto rozsiahle skúsenosti z poradenstva podnikateľom v oblasti strategických rozhodnutí. Fond pod našou správou sa zameriava na spoločnosti, ktoré demonštrujú technologicky pokročilé riešenia alebo unikátnosť a ich výrobky alebo služby majú inovatívny charakter.

Cieľovou skupinou sú spoločnosti, ktoré rozširujú svoje pôsobenie, avšak dokážeme investovať aj do nových projektov v start-up fáze.