SK   EN
JEREMIE Co-Investment Fund investuje kapitál do súkromných spoločností a podporuje portfóliove spoločnosti pri rozvíjaní strategických iniciatív a rozvoji ich prevádzky s cieľom dosiahnuť zhodnotenie investície v dlhodobom rámci. Fond funguje ako súčasť iniciatívy JEREMIE a poskytuje kapitál spoločnostiam v segmente malého a stredného podnikania (bez možnosti vykúpenia pôvodných akcionárov).

Fond disponuje kapitálom vo výške 12 miliónov EUR, ktorý je určený pre investície do podnikov, ktoré potrebujú rastový equity kapitál, pričom do jednotlivých spoločností investujeme spoločne s privátnymi koinvestormi.

Spoločnosť Limerock Fund Manager ako správca fondu má mandát na generalistický sektorový prístup s cieľom pokryť všetky regióny Slovenska. Fond investuje do spoločností so škálovateľným výrobkom alebo službou a s potenciálom preniknúť na medzinárodné trhy.

Ak ste podnikateľ a hľadáte equity investora, alebo investor ktorý hľadá zaujímavé možnosti pre umiestnenie kapitálu, kontaktujte nás a my vám dáme vedieť, či dokážeme podporiť vaše zámery.